Ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις Καλοκαιριού 2019!

Στις 19/8 ο καλοκαιρινός κύκλος δράσης του Συλλόγου μας έκλεισε με την ετήσια τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η σειρά τόσο των Δράσεων όσο και των Εκδηλώσεων που είχαμε προγραμματίσει, πέτυχαν τα μέγιστα κατά γενική ομολογία!

Πραγματοποιήθηκε οικονομικός έλεγχος και έγκριση των οικονομικών πεπραγμένων της περιόδου Αυγούστος 2018-Αύγουστος 2019.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος απολογισμός της έως τώρα δράσης του ΔΣ.

Για μια ακόμη φορά τονίσαμε τις στοχεύσεις των προσπαθειών μας.
Τόνωση του εθελοντικού στίγματος του Συλλόγου, ενίσχυση του πολιτισμικού προσήμου, διαρκής ανανέωση των πρωτοβουλιών μας.

Οι 2 εθελοντικοί καθαρισμοί μονοπατιών, η εθελοντική αιμοδοσία, η πεζοπορία, η πολιτισμική ημερίδα, το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε και η Συνδιαμόρφωση με τα μέλη του Συλλόγου μας του πλαισίου προτάσεων-δράσεων για το επικείμενο έτος με στόχευση σε έργα παρακατήθηκες που μπορούν να εισφερουν μια σημαντική τουριστική ανάσα με ποικίλλους τομείς. Το πλαίσιο προτάσεων όπως έχουμε ήδη αποδείξει αποτελεί οδικό μας χάρτη βάσει του οποίου σχεδιάζουμε την προσφορά μας. Παράλληλα, τονίσαμε ότι ο Σύλλογος Αγιατραδιτών θα παραμείνει ένας σημαντικός μοχλός πίεσης και συνεργασίας με κάθε φορέα, οπότε χρειαστεί. Αυτό κάναμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Η διαμόρφωση αξιοπρεπούς μουσειακής μονάδας στο χωριό μας, η προσέλκυση σημαντικών αθλητικών φορέων και διοργανώσεων αποτελούν στοιχήματα για εμάς. Στοιχήματα αποτελούν και οι πράξεις καθημερινότητας ο κύκλος των οποίων από φέτος ξεκίνησε.

Επιθυμία μας είναι να επιβεβαιώσουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ήδη αποδείξαμε. Δεν κενολογούμε. Αντίθετα ενεργούμε.

Κλείνοντας, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι το ΔΣ του Συλλόγου προέβη σε εσωτερική αναδιάρθρωση. Το νέο σχήμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Βελαώρας Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Παρούτσας Λάμπρος
Γεν. Γραμματέας: Κοντώσης Νικόλαος
Ταμίας: Ράντζος Σεραφείμ
Σύμβουλος ΔΣ: Μερεντίτης Κων/νος.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας που ήταν παρόντα και συνέβαλαν καταλυτικά με την συμμετοχή τους για την διαμόρφωση του γόνιμου διαλόγου προς όφελος του χωριού μας.