Δοικητικό Συμβούλιο

Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 2018, εκλέχθηκε η νέα διοίκηση του Συλλόγου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα είναι: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βελαώρας Ηλίας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ράικος Ευάγγελος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοντώσης Νικόλαος ΤΑΜΙΑΣ: Ράντζος Σεραφείμ ΜΕΛΟΣ: Παρούτσας Λάμπρος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Μερεντίτης Ηλίας Μερεντίτης Κων/νος Αντζάς Βασίλειος

Συνέχεια

Μήνυμα Διοίκησης

Ο Σύλλογος μας, ιδρυθείς από το 1959 αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα του χωριού μας. Η πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη αυτού, η εκπόνηση δράσεων για τον εξωραϊσμό αυτού, η συμβολή στην πνευματική ανύψωση, η διαμόρφωση ενός πνεύματος ομοψυχίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του, αποτελούν τους βασικούς άξονες…

Συνέχεια

Καθαρισμός Γηπέδου

Στις 20.08.2018 έλαβε χώρα η 1η εθελοντική δράση του Συλλόγου μας. Συγκεκριμένα εθελοντές και μέλη του Συλλόγου προχώρησαν σε καθαρισμό του χώρου του ποδοσφαιρικού γηπέδου του χωριού μας. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί την αρχή μιας σειράς εθελοντικών δράσεων για τη βελτίωση συγκεκριμένων σημείων της Αγίας Τριάδας, την προώθηση αυτών καθώς…

Συνέχεια