Μουσεία και Ιδρύματα

Η Αγία Τριάδα διαθέτει ένα σημαντικό πολιτιστικό στίγμα με μεγάλη σειρά αναφορών που το αποδεικνύουν. Χώροι με ιδιαίτερη λαογραφική σημασία αλλά και πνευματικό πλούτο χαρακτηρίζουν τον τόπο μας.

Το παλιό δημοτικό Σχολείο, σήμερα στεγάζει το Καραπιπέρειο Λαογραφικό Μουσείο και το μουσείο Κ. Τσάτσου.

Συγκεκριμένα, το Καραπιπέριο Λαογραφικό Μουσείο περιλαμβάνει πλείστα αντικείμενα της ζωής των αγροτών της περιοχής καθώς και παραδοσιακές στολές, παραδοσιακά αντικείμενα, συσκευές και εργαλεία και λοιπά στοιχεία με έντονη λαογραφική σημασία. Στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στο οποίο μεταθέρθηκε από την οικία Καραπιπέρη.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, συστεγάζεται Μουσείο αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, πρώτο μεταπολιτευτικά Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και μια από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο των γραμμάτων κατά τον 20ο αιώνα. Φιλοξενεί σημαντικό αριθμό αντικειμένων και λοιπών εκθεμάτων που αποδεικνύουν την σπουδαία συμβουλή του καταγόμενου από την Ευρυτανία λόγιου και ακαδημαϊκού στην κοινωνική και πνευματική εξέλιξη της χώρας μας.

 

Η  οικία Καραπιπέρη

Σημείο αναφοράς της Αγίας Τριάδας αποτελεί και η Βιβλιοθήκη του χωριού μας. Με 8.000 βιβλία, η Φώτειος Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο της οικίας Καραπιπέρη στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, περιλαμβάνοντας χιλιάδες βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.

Δείτε μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το Καραπιπέρειο Λαογραφικό Μουσείο και το μουσείο Κ. Τσάτσου.

Comments are closed.