Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Αγιατριαδιτών Ευρυτανίας ιδρύθηκε το 1959 στην Αθήνα από μια ομάδα Αγιατριαδιτών με έδρα την Αθήνα και βασικό σκοπό μεταξύ άλλων:

την δια παντός νομίμου μέσου ηθική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του χωριού της Αγίας Τριάδας της ομωνύμου κοινότητας, την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής δια της εκτελέσεως ποικίλων κοινωφελών έργων και των απαιτούμενων τοιούτων για τη τουριστική περίοδο‘ 

Μετά από πολύχρονες δράσεις και εκδηλώσεις, πάντα μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου, με το τροποποιημένο καταστατικό του 2013, η έδρα του Συλλόγου μεταφέρθηκε από την Αθήνα στο Χωριό μας, στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.

Από τις εκλογές της 16ης Αυγούστου 2022, προέκυψε η νέα διοίκηση του Συλλόγου, με διετή θητεία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδώρα Αποστόλου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία-Σοφία Καλασαρίνη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σοφία Σαρηγιαννίδη (Παρούτσα)
ΤΑΜΙΑΣ: Χρύσα Σκονδριάνου
ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Κοντογεώργος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚA ΜΕΛH: Νικόλαος Κοντώσης, Λάμπρος Παρούτσας του Δημητρίου.

 

 

Comments are closed.