Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Αγιατριαδιτών Ευρυτανίας ιδρύθηκε το 1959 στην Αθήνα από μια ομάδα Αγιατριαδιτών με έδρα την Αθήνα και βασικό σκοπό μεταξύ άλλων:

την δια παντός νομίμου μέσου ηθική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του χωριού της Αγίας Τριάδας της ομωνύμου κοινότητας, την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής δια της εκτελέσεως ποικίλων κοινωφελών έργων και των απαιτούμενων τοιούτων για τη τουριστική περίοδο‘ 

Μετά από πολύχρονες δράσεις και εκδηλώσεις, πάντα μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου, με το τροποποιημένο καταστατικό του 2013, η έδρα του Συλλόγου μεταφέρθηκε από την Αθήνα στο Χωριό μας, στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.

Στις εκλογές της 16ης Αυγούστου 2020, εκλέχθηκε η νέα διοίκηση του Συλλόγου, με διετή θητεία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εύρυτος Κοντογεώργος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σεραφείμ Ράνζτος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Κοντογεώργος
ΤΑΜΙΑΣ: Χρυσούλα Σκονδριάνου
ΜΕΛΟΣ: Ηλίας Μερεντίτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σωτήριος Τσάτσος

 

 

Comments are closed.