Δοικητικό Συμβούλιο

Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 2018, εκλέχθηκε η νέα διοίκηση του Συλλόγου.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βελαώρας Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ράικος Ευάγγελος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοντώσης Νικόλαος
ΤΑΜΙΑΣ: Ράντζος Σεραφείμ
ΜΕΛΟΣ: Παρούτσας Λάμπρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μερεντίτης Ηλίας
Μερεντίτης Κων/νος
Αντζάς Βασίλειος

Comments are closed.